Forum

Please or Zarejestruj się to create posts and topics.

Odmowa dostępu do właściwości ekranu.

Całkowite zablo­kowanie dostępu do okna właściwości ekranu, aktywowanego z poziomu menu kontekstowego lub apletu w Panelu sterowa­nia:
- W edytorze rejestru odszukaj klucz HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ System. Stwórz nową wartość typu DWORD lub zmodyfikuj już ist­niejącą o nazwie NoDispCPL, kliknij ją dwukrotnie. W polu Dane wartości wprowadź wartość 1, aby włączyć blokadę.
Znacie jakieś podobne rozwiązanie ?